Разнообразный и богатый опыт начало повседневной работы
Задача организации, в особенности же дальнейшее
Идейные соображения высшего порядка, а также новая модель
Home / Suggested news

Suggested news

Shield International Congress for the Preservation of Human Rights and Freedom

De internationale organisatie “Shield” ter bescherming van de rechten en vrijheden van burgers is een van de belangrijkste onafhankelijke mensenrechtenorganisaties, mensenrechtenorganisaties en humanitaire hulpverlening in Oekraïne. Het is een onafhankelijke, niet-gouvernementele, non-profit internationale organisatie Het lidmaatschap omvat veel professionals en mensen die hun inspanningen wijden aan vrijwilligerswerk en mensenrechtenmonitoring in …

Read More »